Natemi

C/ Muralla del carme, 22-24, 3-7

Manresa (Barcelona)

Telèfon:
 93.676.75.66

E-mail: o

Avís legal

La finalitat del web Interiorisme Natemi és la d’oferir un recull treballs realitzats i la publicació d’articles relacionats amb l’activitat que desenvolupa.

Tota la informació continguda en la pàgina web de la Interiorisme Natemi és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que poden haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització. La responsabilitat de l’utilització de la informació del web de Interiorisme Natemi és de l’usuari. Interiorisme Natemi es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, així com el de limitar o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva. Interiorisme Natemi rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per Interiorisme Natemi, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de Interiorisme Natemi.

Interiorisme Natemi rebutja la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

L’única adreça oficial de Interiorisme Natemi a internet és: http://www.natemi.com o  
 http://www.interiorismenatemi.com